Weto prezydenta dzieli PO

PO zastanawia się, czy poprzeć sprzeciw prezydenta wobec ustawy o akademii wojskowej.