„Tygodnik Solidarność” upamiętniony tablicą

„Tygodnik Solidarność” – pierwsze po II wojnie, ukazujące się oficjalnie, niekomunistyczne pismo – przypomina pamiątkowa tablica, którą odsłonięto w Warszawie przy ul. Batorego 14. Mieściła się tam jedna z pierwszych redakcji tygodnika, wydawanego przez NSZZ „Solidarność”.