Sąd odblokował reprywatyzację

Teraz pozbawieni własności mogą już starać się o odszkodowanie, upływ czasu od bezprawnej decyzji nie ma znaczenia. Nie będzie jednak rekompensat za utracone korzyści.