Na Białorusi Karta Polaka bardzo źle widziana

Sąd Konstytucyjny rozważał, czy dokumentu, który poświadcza polskość obywatela, nie uznać za niezgodny z prawem.