Mieszkania komunalne nie dla bogatych

O prawie do lokalu rozstrzygnie wysokość zarobków. Zasobność portfela może też decydować o eksmisji.