Bezrobocie najwyższe od 4 lat

W marcu bez pracy mogło pozostawać co najmniej 13,5 proc. aktywnych zawodowo Polaków.